Vevay, Indiana está 13 horas detrás de Beijing

Vevay, Indiana
EST (UTC-0500)
05:37:51 PM
Mi, 11/12/2019
Beijing
CST (UTC+0800)
06:37:51 AM
Ju, 12/12/2019

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 11032 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 13 horas 47 minutos.

Vevay, Indiana & Beijing - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Vevay, Indiana 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Beijing 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00
Beijing 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Vevay, Indiana 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00

Vevay, Indiana & Beijing - Diferencia horaria durante 2019

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Vevay, Indiana Zona horaria de Beijing
-13 hora 01/01/2019
00:00:00 UTC
10/03/2019
07:00:00 UTC
EST (UTC-0500) CST (UTC+0800)
-12 hora 10/03/2019
07:00:00 UTC
03/11/2019
06:00:00 UTC
EDT (UTC-0400) CST (UTC+0800)
-13 hora 03/11/2019
06:00:00 UTC
01/01/2020
00:00:00 UTC
EST (UTC-0500) CST (UTC+0800)

Vevay, Indiana & Beijing - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Vevay, Indiana Zona horaria de Beijing
-13 hora 01/01/2020
00:00:00 UTC
08/03/2020
07:00:00 UTC
EST (UTC-0500) CST (UTC+0800)
-12 hora 08/03/2020
07:00:00 UTC
01/11/2020
06:00:00 UTC
EDT (UTC-0400) CST (UTC+0800)
-13 hora 01/11/2020
06:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
EST (UTC-0500) CST (UTC+0800)