Vancouver está 2 horas detrás de Chicago

Vancouver
PDT (UTC-0700)
04:35:11 AM
Do, 27/09/2020
Chicago
CDT (UTC-0500)
06:35:11 AM
Do, 27/09/2020

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 2814 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 3 horas 31 minutos.

Vancouver & Chicago - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Vancouver 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Chicago 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00
Chicago 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Vancouver 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

Vancouver & Chicago - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Vancouver Zona horaria de Chicago
-2 hora 01/01/2020
00:00:00 UTC
08/03/2020
08:00:00 UTC
PST (UTC-0800) CST (UTC-0600)
-3 hora 08/03/2020
08:00:00 UTC
08/03/2020
10:00:00 UTC
PST (UTC-0800) CDT (UTC-0500)
-2 hora 08/03/2020
10:00:00 UTC
01/11/2020
07:00:00 UTC
PDT (UTC-0700) CDT (UTC-0500)
-1 hora 01/11/2020
07:00:00 UTC
01/11/2020
09:00:00 UTC
PDT (UTC-0700) CST (UTC-0600)
-2 hora 01/11/2020
09:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
PST (UTC-0800) CST (UTC-0600)

Vancouver & Chicago - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Vancouver Zona horaria de Chicago
-2 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
14/03/2021
08:00:00 UTC
PST (UTC-0800) CST (UTC-0600)
-3 hora 14/03/2021
08:00:00 UTC
14/03/2021
10:00:00 UTC
PST (UTC-0800) CDT (UTC-0500)
-2 hora 14/03/2021
10:00:00 UTC
07/11/2021
07:00:00 UTC
PDT (UTC-0700) CDT (UTC-0500)
-1 hora 07/11/2021
07:00:00 UTC
07/11/2021
09:00:00 UTC
PDT (UTC-0700) CST (UTC-0600)
-2 hora 07/11/2021
09:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
PST (UTC-0800) CST (UTC-0600)