Vancouver está 8 horas detrás de Dublín

Vancouver
PDT (UTC-0700)
11:13:41 AM
Do, 20/09/2020
Dublín
IST (UTC+0100)
07:13:41 PM
Do, 20/09/2020

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 7466 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 9 horas 20 minutos.

Vancouver & Dublín - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Vancouver 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Dublín 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00
Dublín 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Vancouver 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

Vancouver & Dublín - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Vancouver Zona horaria de Dublín
-8 hora 01/01/2020
00:00:00 UTC
08/03/2020
10:00:00 UTC
PST (UTC-0800) GMT (UTC+0000)
-7 hora 08/03/2020
10:00:00 UTC
29/03/2020
01:00:00 UTC
PDT (UTC-0700) GMT (UTC+0000)
-8 hora 29/03/2020
01:00:00 UTC
25/10/2020
01:00:00 UTC
PDT (UTC-0700) IST (UTC+0100)
-7 hora 25/10/2020
01:00:00 UTC
01/11/2020
09:00:00 UTC
PDT (UTC-0700) GMT (UTC+0000)
-8 hora 01/11/2020
09:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
PST (UTC-0800) GMT (UTC+0000)

Vancouver & Dublín - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Vancouver Zona horaria de Dublín
-8 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
14/03/2021
10:00:00 UTC
PST (UTC-0800) GMT (UTC+0000)
-7 hora 14/03/2021
10:00:00 UTC
28/03/2021
01:00:00 UTC
PDT (UTC-0700) GMT (UTC+0000)
-8 hora 28/03/2021
01:00:00 UTC
31/10/2021
01:00:00 UTC
PDT (UTC-0700) IST (UTC+0100)
-7 hora 31/10/2021
01:00:00 UTC
07/11/2021
09:00:00 UTC
PDT (UTC-0700) GMT (UTC+0000)
-8 hora 07/11/2021
09:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
PST (UTC-0800) GMT (UTC+0000)