Rochester, Nueva York está 7 horas detrás de Johannesburgo

Rochester, Nueva York
EST (UTC-0500)
03:00:35 AM
Do, 23/02/2020
Johannesburgo
SAST (UTC+0200)
10:00:35 AM
Do, 23/02/2020

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 13187 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 16 horas 29 minutos.

Rochester, Nueva York & Johannesburgo - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Rochester, Nueva York 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Johannesburgo 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00
Johannesburgo 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Rochester, Nueva York 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

Rochester, Nueva York & Johannesburgo - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Rochester, Nueva York Zona horaria de Johannesburgo
-7 hora 01/01/2020
00:00:00 UTC
08/03/2020
07:00:00 UTC
EST (UTC-0500) SAST (UTC+0200)
-6 hora 08/03/2020
07:00:00 UTC
01/11/2020
06:00:00 UTC
EDT (UTC-0400) SAST (UTC+0200)
-7 hora 01/11/2020
06:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
EST (UTC-0500) SAST (UTC+0200)

Rochester, Nueva York & Johannesburgo - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Rochester, Nueva York Zona horaria de Johannesburgo
-7 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
14/03/2021
07:00:00 UTC
EST (UTC-0500) SAST (UTC+0200)
-6 hora 14/03/2021
07:00:00 UTC
07/11/2021
06:00:00 UTC
EDT (UTC-0400) SAST (UTC+0200)
-7 hora 07/11/2021
06:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
EST (UTC-0500) SAST (UTC+0200)