Filadelfia está 9 horas detrás de Dubai

Filadelfia
EST (UTC-0500)
08:02:59 AM
Ju, 12/12/2019
Dubai
GST (UTC+0400)
05:02:59 PM
Ju, 12/12/2019

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 11164 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 13 horas 57 minutos.

Filadelfia & Dubai - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Filadelfia 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Dubai 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00
Dubai 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Filadelfia 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00

Filadelfia & Dubai - Diferencia horaria durante 2019

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Filadelfia Zona horaria de Dubai
-9 hora 01/01/2019
00:00:00 UTC
10/03/2019
07:00:00 UTC
EST (UTC-0500) GST (UTC+0400)
-8 hora 10/03/2019
07:00:00 UTC
03/11/2019
06:00:00 UTC
EDT (UTC-0400) GST (UTC+0400)
-9 hora 03/11/2019
06:00:00 UTC
01/01/2020
00:00:00 UTC
EST (UTC-0500) GST (UTC+0400)

Filadelfia & Dubai - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Filadelfia Zona horaria de Dubai
-9 hora 01/01/2020
00:00:00 UTC
08/03/2020
07:00:00 UTC
EST (UTC-0500) GST (UTC+0400)
-8 hora 08/03/2020
07:00:00 UTC
01/11/2020
06:00:00 UTC
EDT (UTC-0400) GST (UTC+0400)
-9 hora 01/11/2020
06:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
EST (UTC-0500) GST (UTC+0400)