Atlanta está 12 horas detrás de Hong Kong

Atlanta
EDT (UTC-0400)
06:07:55 AM
Vi, 03/07/2020
Hong Kong
HKT (UTC+0800)
06:07:55 PM
Vi, 03/07/2020

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 13478 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 16 horas 50 minutos.

Atlanta & Hong Kong - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Atlanta 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Hong Kong 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00
Hong Kong 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Atlanta 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00

Atlanta & Hong Kong - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Atlanta Zona horaria de Hong Kong
-13 hora 01/01/2020
00:00:00 UTC
08/03/2020
07:00:00 UTC
EST (UTC-0500) HKT (UTC+0800)
-12 hora 08/03/2020
07:00:00 UTC
01/11/2020
06:00:00 UTC
EDT (UTC-0400) HKT (UTC+0800)
-13 hora 01/11/2020
06:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
EST (UTC-0500) HKT (UTC+0800)

Atlanta & Hong Kong - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Atlanta Zona horaria de Hong Kong
-13 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
14/03/2021
07:00:00 UTC
EST (UTC-0500) HKT (UTC+0800)
-12 hora 14/03/2021
07:00:00 UTC
07/11/2021
06:00:00 UTC
EDT (UTC-0400) HKT (UTC+0800)
-13 hora 07/11/2021
06:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
EST (UTC-0500) HKT (UTC+0800)