Atlanta está 12 horas detrás de Guangzhou

Atlanta
EDT (UTC-0400)
03:43:40 AM
Sa, 11/07/2020
Guangzhou
CST (UTC+0800)
03:43:40 PM
Sa, 11/07/2020

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 13419 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 16 horas 46 minutos.

Atlanta & Guangzhou - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Atlanta 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Guangzhou 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00
Guangzhou 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Atlanta 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00

Atlanta & Guangzhou - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Atlanta Zona horaria de Guangzhou
-13 hora 01/01/2020
00:00:00 UTC
08/03/2020
07:00:00 UTC
EST (UTC-0500) CST (UTC+0800)
-12 hora 08/03/2020
07:00:00 UTC
01/11/2020
06:00:00 UTC
EDT (UTC-0400) CST (UTC+0800)
-13 hora 01/11/2020
06:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
EST (UTC-0500) CST (UTC+0800)

Atlanta & Guangzhou - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Atlanta Zona horaria de Guangzhou
-13 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
14/03/2021
07:00:00 UTC
EST (UTC-0500) CST (UTC+0800)
-12 hora 14/03/2021
07:00:00 UTC
07/11/2021
06:00:00 UTC
EDT (UTC-0400) CST (UTC+0800)
-13 hora 07/11/2021
06:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
EST (UTC-0500) CST (UTC+0800)