Peterborough está 6 horas detrás de Phuket

Peterborough
BST (UTC+0100)
04:56:30 AM
Ju, 09/04/2020
Phuket
ICT (UTC+0700)
10:56:30 AM
Ju, 09/04/2020

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 9889 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 12 horas 21 minutos.

Peterborough & Phuket - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Peterborough 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Phuket 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00
Phuket 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Peterborough 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

Peterborough & Phuket - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Peterborough Zona horaria de Phuket
-7 hora 01/01/2020
00:00:00 UTC
29/03/2020
01:00:00 UTC
GMT (UTC+0000) ICT (UTC+0700)
-6 hora 29/03/2020
01:00:00 UTC
25/10/2020
01:00:00 UTC
BST (UTC+0100) ICT (UTC+0700)
-7 hora 25/10/2020
01:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
GMT (UTC+0000) ICT (UTC+0700)

Peterborough & Phuket - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Peterborough Zona horaria de Phuket
-7 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
28/03/2021
01:00:00 UTC
GMT (UTC+0000) ICT (UTC+0700)
-6 hora 28/03/2021
01:00:00 UTC
31/10/2021
01:00:00 UTC
BST (UTC+0100) ICT (UTC+0700)
-7 hora 31/10/2021
01:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
GMT (UTC+0000) ICT (UTC+0700)