Kendal está 1 hora detrás de Luxor

Kendal
BST (UTC+0100)
04:16:18 AM
Ju, 09/04/2020
Luxor
EET (UTC+0200)
05:16:18 AM
Ju, 09/04/2020

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 4302 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 5 horas 22 minutos.

Kendal & Luxor - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Kendal 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Luxor 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
Luxor 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Kendal 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00

Kendal & Luxor - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Kendal Zona horaria de Luxor
-2 hora 01/01/2020
00:00:00 UTC
29/03/2020
01:00:00 UTC
GMT (UTC+0000) EET (UTC+0200)
-1 hora 29/03/2020
01:00:00 UTC
25/10/2020
01:00:00 UTC
BST (UTC+0100) EET (UTC+0200)
-2 hora 25/10/2020
01:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
GMT (UTC+0000) EET (UTC+0200)

Kendal & Luxor - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Kendal Zona horaria de Luxor
-2 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
28/03/2021
01:00:00 UTC
GMT (UTC+0000) EET (UTC+0200)
-1 hora 28/03/2021
01:00:00 UTC
31/10/2021
01:00:00 UTC
BST (UTC+0100) EET (UTC+0200)
-2 hora 31/10/2021
01:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
GMT (UTC+0000) EET (UTC+0200)