Cornualles está 1 hora detrás de Budapest

Cornualles
BST (UTC+0100)
03:13:54 AM
Mi, 21/04/2021
Budapest
CEST (UTC+0200)
04:13:54 AM
Mi, 21/04/2021

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 1753 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 2 horas 11 minutos.

Cornualles & Budapest - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Cornualles 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Budapest 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
Budapest 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Cornualles 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00

Cornualles & Budapest - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Cornualles Zona horaria de Budapest
-1 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
28/03/2021
01:00:00 UTC
GMT (UTC+0000) CET (UTC+0100)
-1 hora 28/03/2021
01:00:00 UTC
31/10/2021
01:00:00 UTC
BST (UTC+0100) CEST (UTC+0200)
-1 hora 31/10/2021
01:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
GMT (UTC+0000) CET (UTC+0100)

Cornualles & Budapest - Diferencia horaria durante 2022

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Cornualles Zona horaria de Budapest
-1 hora 01/01/2022
00:00:00 UTC
27/03/2022
01:00:00 UTC
GMT (UTC+0000) CET (UTC+0100)
-1 hora 27/03/2022
01:00:00 UTC
30/10/2022
01:00:00 UTC
BST (UTC+0100) CEST (UTC+0200)
-1 hora 30/10/2022
01:00:00 UTC
01/01/2023
00:00:00 UTC
GMT (UTC+0000) CET (UTC+0100)