Phuket está 1 hora detrás de Taipei

Phuket
ICT (UTC+0700)
05:50:37 PM
Mi, 27/01/2021
Taipei
CST (UTC+0800)
06:50:37 PM
Mi, 27/01/2021

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 3115 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 3 horas 53 minutos.

Phuket & Taipei - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Phuket 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Taipei 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
Taipei 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Phuket 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00

Phuket & Taipei - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Phuket Zona horaria de Taipei
-1 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
ICT (UTC+0700) CST (UTC+0800)

Phuket & Taipei - Diferencia horaria durante 2022

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Phuket Zona horaria de Taipei
-1 hora 01/01/2022
00:00:00 UTC
01/01/2023
00:00:00 UTC
ICT (UTC+0700) CST (UTC+0800)