Bangkok está 5 horas por delante de Varsovia

Bangkok
ICT (UTC+0700)
11:48:25 PM
Do, 23/06/2024
Varsovia
CEST (UTC+0200)
06:48:25 PM
Do, 23/06/2024

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 8087 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 10 horas 6 minutos.

Bangkok & Varsovia - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Bangkok 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Varsovia 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Varsovia 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Bangkok 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00

Bangkok & Varsovia - Diferencia horaria durante 2024

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Bangkok Zona horaria de Varsovia
6 horas 01/01/2024
00:00:00 UTC
31/03/2024
01:00:00 UTC
ICT (UTC+0700) CET (UTC+0100)
5 horas 31/03/2024
01:00:00 UTC
27/10/2024
01:00:00 UTC
ICT (UTC+0700) CEST (UTC+0200)
6 horas 27/10/2024
01:00:00 UTC
01/01/2025
00:00:00 UTC
ICT (UTC+0700) CET (UTC+0100)

Bangkok & Varsovia - Diferencia horaria durante 2025

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Bangkok Zona horaria de Varsovia
6 horas 01/01/2025
00:00:00 UTC
30/03/2025
01:00:00 UTC
ICT (UTC+0700) CET (UTC+0100)
5 horas 30/03/2025
01:00:00 UTC
26/10/2025
01:00:00 UTC
ICT (UTC+0700) CEST (UTC+0200)
6 horas 26/10/2025
01:00:00 UTC
01/01/2026
00:00:00 UTC
ICT (UTC+0700) CET (UTC+0100)