Vxj está 0 hora detrás de Viena

Vxj
CEST (UTC+0200)
05:19:35 PM
Ma, 22/09/2020
Viena
CEST (UTC+0200)
05:19:35 PM
Ma, 22/09/2020

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 970 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 1 hora 12 minutos.

Vxj & Viena - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Vxj 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Viena 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Viena 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Vxj 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

Vxj & Viena - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Vxj Zona horaria de Viena
0 hora 01/01/2020
00:00:00 UTC
29/03/2020
01:00:00 UTC
CET (UTC+0100) CET (UTC+0100)
0 hora 29/03/2020
01:00:00 UTC
25/10/2020
01:00:00 UTC
CEST (UTC+0200) CEST (UTC+0200)
0 hora 25/10/2020
01:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
CET (UTC+0100) CET (UTC+0100)

Vxj & Viena - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Vxj Zona horaria de Viena
0 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
28/03/2021
01:00:00 UTC
CET (UTC+0100) CET (UTC+0100)
0 hora 28/03/2021
01:00:00 UTC
31/10/2021
01:00:00 UTC
CEST (UTC+0200) CEST (UTC+0200)
0 hora 31/10/2021
01:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
CET (UTC+0100) CET (UTC+0100)