Sundsvall está 5 horas detrás de Phnom Penh

Sundsvall
CEST (UTC+0200)
05:12:25 PM
Lu, 19/04/2021
Phnom Penh
ICT (UTC+0700)
10:12:25 PM
Lu, 19/04/2021

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 8747 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 10 horas 56 minutos.

Sundsvall & Phnom Penh - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Sundsvall 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Phnom Penh 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00
Phnom Penh 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Sundsvall 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

Sundsvall & Phnom Penh - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Sundsvall Zona horaria de Phnom Penh
-6 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
28/03/2021
01:00:00 UTC
CET (UTC+0100) ICT (UTC+0700)
-5 hora 28/03/2021
01:00:00 UTC
31/10/2021
01:00:00 UTC
CEST (UTC+0200) ICT (UTC+0700)
-6 hora 31/10/2021
01:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
CET (UTC+0100) ICT (UTC+0700)

Sundsvall & Phnom Penh - Diferencia horaria durante 2022

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Sundsvall Zona horaria de Phnom Penh
-6 hora 01/01/2022
00:00:00 UTC
27/03/2022
01:00:00 UTC
CET (UTC+0100) ICT (UTC+0700)
-5 hora 27/03/2022
01:00:00 UTC
30/10/2022
01:00:00 UTC
CEST (UTC+0200) ICT (UTC+0700)
-6 hora 30/10/2022
01:00:00 UTC
01/01/2023
00:00:00 UTC
CET (UTC+0100) ICT (UTC+0700)