Haparanda está 7 horas por delante de Rochester, Nueva York

Haparanda
EEST (UTC+0300)
07:11:27 PM
Lu, 19/04/2021
Rochester, Nueva York
EDT (UTC-0400)
12:11:27 PM
Lu, 19/04/2021

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 6194 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 7 horas 44 minutos.

Haparanda & Rochester, Nueva York - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Haparanda 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Rochester, Nueva York 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
Rochester, Nueva York 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Haparanda 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00

Haparanda & Rochester, Nueva York - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Haparanda Zona horaria de Rochester, Nueva York
7 horas 01/01/2021
00:00:00 UTC
14/03/2021
07:00:00 UTC
EET (UTC+0200) EST (UTC-0500)
6 horas 14/03/2021
07:00:00 UTC
28/03/2021
01:00:00 UTC
EET (UTC+0200) EDT (UTC-0400)
7 horas 28/03/2021
01:00:00 UTC
31/10/2021
01:00:00 UTC
EEST (UTC+0300) EDT (UTC-0400)
6 horas 31/10/2021
01:00:00 UTC
07/11/2021
06:00:00 UTC
EET (UTC+0200) EDT (UTC-0400)
7 horas 07/11/2021
06:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
EET (UTC+0200) EST (UTC-0500)

Haparanda & Rochester, Nueva York - Diferencia horaria durante 2022

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Haparanda Zona horaria de Rochester, Nueva York
7 horas 01/01/2022
00:00:00 UTC
13/03/2022
07:00:00 UTC
EET (UTC+0200) EST (UTC-0500)
6 horas 13/03/2022
07:00:00 UTC
27/03/2022
01:00:00 UTC
EET (UTC+0200) EDT (UTC-0400)
7 horas 27/03/2022
01:00:00 UTC
30/10/2022
01:00:00 UTC
EEST (UTC+0300) EDT (UTC-0400)
6 horas 30/10/2022
01:00:00 UTC
06/11/2022
06:00:00 UTC
EET (UTC+0200) EDT (UTC-0400)
7 horas 06/11/2022
06:00:00 UTC
01/01/2023
00:00:00 UTC
EET (UTC+0200) EST (UTC-0500)