Gvle está 5 horas detrás de Bangkok

Gvle
CEST (UTC+0200)
05:56:42 PM
Lu, 19/04/2021
Bangkok
ICT (UTC+0700)
10:56:42 PM
Lu, 19/04/2021

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 8315 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 10 horas 23 minutos.

Gvle & Bangkok - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Gvle 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Bangkok 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00
Bangkok 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Gvle 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

Gvle & Bangkok - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Gvle Zona horaria de Bangkok
-6 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
28/03/2021
01:00:00 UTC
CET (UTC+0100) ICT (UTC+0700)
-5 hora 28/03/2021
01:00:00 UTC
31/10/2021
01:00:00 UTC
CEST (UTC+0200) ICT (UTC+0700)
-6 hora 31/10/2021
01:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
CET (UTC+0100) ICT (UTC+0700)

Gvle & Bangkok - Diferencia horaria durante 2022

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Gvle Zona horaria de Bangkok
-6 hora 01/01/2022
00:00:00 UTC
27/03/2022
01:00:00 UTC
CET (UTC+0100) ICT (UTC+0700)
-5 hora 27/03/2022
01:00:00 UTC
30/10/2022
01:00:00 UTC
CEST (UTC+0200) ICT (UTC+0700)
-6 hora 30/10/2022
01:00:00 UTC
01/01/2023
00:00:00 UTC
CET (UTC+0100) ICT (UTC+0700)