Barcelona está 1 hora detrás de Estanbul

Barcelona
CEST (UTC+0200)
12:39:35 PM
Do, 27/09/2020
Estanbul
+03 (UTC+0300)
01:39:35 PM
Do, 27/09/2020

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 2231 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 2 horas 47 minutos.

Barcelona & Estanbul - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Barcelona 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Estanbul 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
Estanbul 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Barcelona 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00

Barcelona & Estanbul - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Barcelona Zona horaria de Estanbul
-2 hora 01/01/2020
00:00:00 UTC
29/03/2020
01:00:00 UTC
CET (UTC+0100) +03 (UTC+0300)
-1 hora 29/03/2020
01:00:00 UTC
25/10/2020
01:00:00 UTC
CEST (UTC+0200) +03 (UTC+0300)
-2 hora 25/10/2020
01:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
CET (UTC+0100) +03 (UTC+0300)

Barcelona & Estanbul - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Barcelona Zona horaria de Estanbul
-2 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
28/03/2021
01:00:00 UTC
CET (UTC+0100) +03 (UTC+0300)
-1 hora 28/03/2021
01:00:00 UTC
31/10/2021
01:00:00 UTC
CEST (UTC+0200) +03 (UTC+0300)
-2 hora 31/10/2021
01:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
CET (UTC+0100) +03 (UTC+0300)