Johannesburgo está 7 horas por delante de Rochester, Nueva York

Johannesburgo
SAST (UTC+0200)
02:22:24 AM
Vi, 22/11/2019
Rochester, Nueva York
EST (UTC-0500)
07:22:24 PM
Ju, 21/11/2019

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 13187 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 16 horas 29 minutos.

Johannesburgo & Rochester, Nueva York - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Johannesburgo 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Rochester, Nueva York 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
Rochester, Nueva York 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Johannesburgo 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00

Johannesburgo & Rochester, Nueva York - Diferencia horaria durante 2019

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Johannesburgo Zona horaria de Rochester, Nueva York
7 horas 01/01/2019
00:00:00 UTC
10/03/2019
07:00:00 UTC
SAST (UTC+0200) EST (UTC-0500)
6 horas 10/03/2019
07:00:00 UTC
03/11/2019
06:00:00 UTC
SAST (UTC+0200) EDT (UTC-0400)
7 horas 03/11/2019
06:00:00 UTC
01/01/2020
00:00:00 UTC
SAST (UTC+0200) EST (UTC-0500)

Johannesburgo & Rochester, Nueva York - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Johannesburgo Zona horaria de Rochester, Nueva York
7 horas 01/01/2020
00:00:00 UTC
08/03/2020
07:00:00 UTC
SAST (UTC+0200) EST (UTC-0500)
6 horas 08/03/2020
07:00:00 UTC
01/11/2020
06:00:00 UTC
SAST (UTC+0200) EDT (UTC-0400)
7 horas 01/11/2020
06:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
SAST (UTC+0200) EST (UTC-0500)