Johannesburgo está 6 horas por delante de Rochester, Nueva York

Johannesburgo
SAST (UTC+0200)
08:44:41 AM
Ju, 02/07/2020
Rochester, Nueva York
EDT (UTC-0400)
02:44:41 AM
Ju, 02/07/2020

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 13187 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 16 horas 29 minutos.

Johannesburgo & Rochester, Nueva York - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Johannesburgo 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Rochester, Nueva York 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Rochester, Nueva York 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Johannesburgo 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00

Johannesburgo & Rochester, Nueva York - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Johannesburgo Zona horaria de Rochester, Nueva York
7 horas 01/01/2020
00:00:00 UTC
08/03/2020
07:00:00 UTC
SAST (UTC+0200) EST (UTC-0500)
6 horas 08/03/2020
07:00:00 UTC
01/11/2020
06:00:00 UTC
SAST (UTC+0200) EDT (UTC-0400)
7 horas 01/11/2020
06:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
SAST (UTC+0200) EST (UTC-0500)

Johannesburgo & Rochester, Nueva York - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Johannesburgo Zona horaria de Rochester, Nueva York
7 horas 01/01/2021
00:00:00 UTC
14/03/2021
07:00:00 UTC
SAST (UTC+0200) EST (UTC-0500)
6 horas 14/03/2021
07:00:00 UTC
07/11/2021
06:00:00 UTC
SAST (UTC+0200) EDT (UTC-0400)
7 horas 07/11/2021
06:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
SAST (UTC+0200) EST (UTC-0500)