Johannesburgo está 0 hora detrás de Petra

Johannesburgo
SAST (UTC+0200)
07:34:37 PM
Vi, 22/11/2019
Petra
EET (UTC+0200)
07:34:37 PM
Vi, 22/11/2019

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 6334 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 7 horas 55 minutos.

Johannesburgo & Petra - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Johannesburgo 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Petra 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Petra 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Johannesburgo 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

Johannesburgo & Petra - Diferencia horaria durante 2019

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Johannesburgo Zona horaria de Petra
0 hora 01/01/2019
00:00:00 UTC
28/03/2019
22:00:00 UTC
SAST (UTC+0200) EET (UTC+0200)
-1 hora 28/03/2019
22:00:00 UTC
24/10/2019
22:00:00 UTC
SAST (UTC+0200) EEST (UTC+0300)
0 hora 24/10/2019
22:00:00 UTC
01/01/2020
00:00:00 UTC
SAST (UTC+0200) EET (UTC+0200)

Johannesburgo & Petra - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Johannesburgo Zona horaria de Petra
0 hora 01/01/2020
00:00:00 UTC
26/03/2020
22:00:00 UTC
SAST (UTC+0200) EET (UTC+0200)
-1 hora 26/03/2020
22:00:00 UTC
29/10/2020
22:00:00 UTC
SAST (UTC+0200) EEST (UTC+0300)
0 hora 29/10/2020
22:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
SAST (UTC+0200) EET (UTC+0200)