San Miguelito está 13 horas detrás de Taipei

San Miguelito
EST (UTC-0500)
04:32:37 AM
Ma, 01/12/2020
Taipei
CST (UTC+0800)
05:32:37 PM
Ma, 01/12/2020

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 15588 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 19 horas 29 minutos.

San Miguelito & Taipei - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

San Miguelito 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Taipei 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00
Taipei 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
San Miguelito 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00

San Miguelito & Taipei - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de San Miguelito Zona horaria de Taipei
-13 hora 01/01/2020
00:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
EST (UTC-0500) CST (UTC+0800)

San Miguelito & Taipei - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de San Miguelito Zona horaria de Taipei
-13 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
EST (UTC-0500) CST (UTC+0800)