Maastricht está 1 hora detrás de Atenas

Maastricht
CEST (UTC+0200)
03:21:59 AM
Mi, 21/04/2021
Atenas
EEST (UTC+0300)
04:21:59 AM
Mi, 21/04/2021

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 2015 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 2 horas 31 minutos.

Maastricht & Atenas - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Maastricht 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Atenas 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
Atenas 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Maastricht 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00

Maastricht & Atenas - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Maastricht Zona horaria de Atenas
-1 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
28/03/2021
01:00:00 UTC
CET (UTC+0100) EET (UTC+0200)
-1 hora 28/03/2021
01:00:00 UTC
31/10/2021
01:00:00 UTC
CEST (UTC+0200) EEST (UTC+0300)
-1 hora 31/10/2021
01:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
CET (UTC+0100) EET (UTC+0200)

Maastricht & Atenas - Diferencia horaria durante 2022

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Maastricht Zona horaria de Atenas
-1 hora 01/01/2022
00:00:00 UTC
27/03/2022
01:00:00 UTC
CET (UTC+0100) EET (UTC+0200)
-1 hora 27/03/2022
01:00:00 UTC
30/10/2022
01:00:00 UTC
CEST (UTC+0200) EEST (UTC+0300)
-1 hora 30/10/2022
01:00:00 UTC
01/01/2023
00:00:00 UTC
CET (UTC+0100) EET (UTC+0200)