den Helder está 0 hora detrás de Roma

den Helder
CEST (UTC+0200)
05:38:09 PM
Lu, 19/04/2021
Roma
CEST (UTC+0200)
05:38:09 PM
Lu, 19/04/2021

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 1358 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 1 hora 41 minutos.

den Helder & Roma - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

den Helder 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Roma 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Roma 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
den Helder 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

den Helder & Roma - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de den Helder Zona horaria de Roma
0 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
28/03/2021
01:00:00 UTC
CET (UTC+0100) CET (UTC+0100)
0 hora 28/03/2021
01:00:00 UTC
31/10/2021
01:00:00 UTC
CEST (UTC+0200) CEST (UTC+0200)
0 hora 31/10/2021
01:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
CET (UTC+0100) CET (UTC+0100)

den Helder & Roma - Diferencia horaria durante 2022

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de den Helder Zona horaria de Roma
0 hora 01/01/2022
00:00:00 UTC
27/03/2022
01:00:00 UTC
CET (UTC+0100) CET (UTC+0100)
0 hora 27/03/2022
01:00:00 UTC
30/10/2022
01:00:00 UTC
CEST (UTC+0200) CEST (UTC+0200)
0 hora 30/10/2022
01:00:00 UTC
01/01/2023
00:00:00 UTC
CET (UTC+0100) CET (UTC+0100)