Zagora está 8 horas detrás de Beijing

Zagora
WET (UTC+0000)
03:52:30 PM
Lu, 18/01/2021
Beijing
CST (UTC+0800)
11:52:30 PM
Lu, 18/01/2021

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 10192 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 12 horas 44 minutos.

Zagora & Beijing - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Zagora 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Beijing 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00
Beijing 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Zagora 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

Zagora & Beijing - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Zagora Zona horaria de Beijing
-8 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
28/03/2021
02:00:00 UTC
WET (UTC+0000) CST (UTC+0800)
-7 hora 28/03/2021
02:00:00 UTC
11/04/2021
02:00:00 UTC
WEST (UTC+0100) CST (UTC+0800)
-8 hora 11/04/2021
02:00:00 UTC
16/05/2021
02:00:00 UTC
WET (UTC+0000) CST (UTC+0800)
-7 hora 16/05/2021
02:00:00 UTC
31/10/2021
02:00:00 UTC
WEST (UTC+0100) CST (UTC+0800)
-8 hora 31/10/2021
02:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
WET (UTC+0000) CST (UTC+0800)

Zagora & Beijing - Diferencia horaria durante 2022

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Zagora Zona horaria de Beijing
-8 hora 01/01/2022
00:00:00 UTC
08/05/2022
02:00:00 UTC
WET (UTC+0000) CST (UTC+0800)
-7 hora 08/05/2022
02:00:00 UTC
30/10/2022
02:00:00 UTC
WEST (UTC+0100) CST (UTC+0800)
-8 hora 30/10/2022
02:00:00 UTC
01/01/2023
00:00:00 UTC
WET (UTC+0000) CST (UTC+0800)