Quertaro está 0 hora detrás de Chicago

Quertaro
CDT (UTC-0500)
05:44:36 AM
Do, 05/07/2020
Chicago
CDT (UTC-0500)
05:44:36 AM
Do, 05/07/2020

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 2646 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 3 horas 18 minutos.

Quertaro & Chicago - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Quertaro 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Chicago 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Chicago 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Quertaro 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

Quertaro & Chicago - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Quertaro Zona horaria de Chicago
0 hora 01/01/2020
00:00:00 UTC
08/03/2020
08:00:00 UTC
CST (UTC-0600) CST (UTC-0600)
-1 hora 08/03/2020
08:00:00 UTC
05/04/2020
08:00:00 UTC
CST (UTC-0600) CDT (UTC-0500)
0 hora 05/04/2020
08:00:00 UTC
25/10/2020
07:00:00 UTC
CDT (UTC-0500) CDT (UTC-0500)
-1 hora 25/10/2020
07:00:00 UTC
01/11/2020
07:00:00 UTC
CST (UTC-0600) CDT (UTC-0500)
0 hora 01/11/2020
07:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
CST (UTC-0600) CST (UTC-0600)

Quertaro & Chicago - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Quertaro Zona horaria de Chicago
0 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
14/03/2021
08:00:00 UTC
CST (UTC-0600) CST (UTC-0600)
-1 hora 14/03/2021
08:00:00 UTC
04/04/2021
08:00:00 UTC
CST (UTC-0600) CDT (UTC-0500)
0 hora 04/04/2021
08:00:00 UTC
31/10/2021
07:00:00 UTC
CDT (UTC-0500) CDT (UTC-0500)
-1 hora 31/10/2021
07:00:00 UTC
07/11/2021
07:00:00 UTC
CST (UTC-0600) CDT (UTC-0500)
0 hora 07/11/2021
07:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
CST (UTC-0600) CST (UTC-0600)