Quertaro está 7 horas detrás de Luxor

Quertaro
CDT (UTC-0500)
01:31:06 PM
Vi, 03/07/2020
Luxor
EET (UTC+0200)
08:31:06 PM
Vi, 03/07/2020

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 12792 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 15 horas 59 minutos.

Quertaro & Luxor - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Quertaro 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Luxor 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00
Luxor 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Quertaro 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

Quertaro & Luxor - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Quertaro Zona horaria de Luxor
-8 hora 01/01/2020
00:00:00 UTC
05/04/2020
08:00:00 UTC
CST (UTC-0600) EET (UTC+0200)
-7 hora 05/04/2020
08:00:00 UTC
25/10/2020
07:00:00 UTC
CDT (UTC-0500) EET (UTC+0200)
-8 hora 25/10/2020
07:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
CST (UTC-0600) EET (UTC+0200)

Quertaro & Luxor - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Quertaro Zona horaria de Luxor
-8 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
04/04/2021
08:00:00 UTC
CST (UTC-0600) EET (UTC+0200)
-7 hora 04/04/2021
08:00:00 UTC
31/10/2021
07:00:00 UTC
CDT (UTC-0500) EET (UTC+0200)
-8 hora 31/10/2021
07:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
CST (UTC-0600) EET (UTC+0200)