Len está 13 horas detrás de Taipei

Len
CDT (UTC-0500)
03:13:59 PM
Ju, 09/07/2020
Taipei
CST (UTC+0800)
04:13:59 AM
Vi, 10/07/2020

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 13070 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 16 horas 20 minutos.

Len & Taipei - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Len 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Taipei 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00
Taipei 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Len 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00

Len & Taipei - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Len Zona horaria de Taipei
-14 hora 01/01/2020
00:00:00 UTC
05/04/2020
08:00:00 UTC
CST (UTC-0600) CST (UTC+0800)
-13 hora 05/04/2020
08:00:00 UTC
25/10/2020
07:00:00 UTC
CDT (UTC-0500) CST (UTC+0800)
-14 hora 25/10/2020
07:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
CST (UTC-0600) CST (UTC+0800)

Len & Taipei - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Len Zona horaria de Taipei
-14 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
04/04/2021
08:00:00 UTC
CST (UTC-0600) CST (UTC+0800)
-13 hora 04/04/2021
08:00:00 UTC
31/10/2021
07:00:00 UTC
CDT (UTC-0500) CST (UTC+0800)
-14 hora 31/10/2021
07:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
CST (UTC-0600) CST (UTC+0800)