Len está 14 horas detrás de Taipei

Len
CST (UTC-0600)
05:51:53 PM
Ma, 10/12/2019
Taipei
CST (UTC+0800)
07:51:53 AM
Mi, 11/12/2019

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 13070 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 16 horas 20 minutos.

Len & Taipei - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Len 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Taipei 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00
Taipei 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Len 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00

Len & Taipei - Diferencia horaria durante 2019

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Len Zona horaria de Taipei
-14 hora 01/01/2019
00:00:00 UTC
07/04/2019
08:00:00 UTC
CST (UTC-0600) CST (UTC+0800)
-13 hora 07/04/2019
08:00:00 UTC
27/10/2019
07:00:00 UTC
CDT (UTC-0500) CST (UTC+0800)
-14 hora 27/10/2019
07:00:00 UTC
01/01/2020
00:00:00 UTC
CST (UTC-0600) CST (UTC+0800)

Len & Taipei - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Len Zona horaria de Taipei
-14 hora 01/01/2020
00:00:00 UTC
05/04/2020
08:00:00 UTC
CST (UTC-0600) CST (UTC+0800)
-13 hora 05/04/2020
08:00:00 UTC
25/10/2020
07:00:00 UTC
CDT (UTC-0500) CST (UTC+0800)
-14 hora 25/10/2020
07:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
CST (UTC-0600) CST (UTC+0800)