Colima está 7 horas detrás de Roma

Colima
CST (UTC-0600)
05:27:25 PM
Sa, 24/02/2024
Roma
CET (UTC+0100)
12:27:25 AM
Do, 25/02/2024

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 10584 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 13 horas 13 minutos.

Colima & Roma - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Colima 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Roma 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00
Roma 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Colima 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

Colima & Roma - Diferencia horaria durante 2024

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Colima Zona horaria de Roma
-7 hora 01/01/2024
00:00:00 UTC
31/03/2024
01:00:00 UTC
CST (UTC-0600) CET (UTC+0100)
-8 hora 31/03/2024
01:00:00 UTC
07/04/2024
08:00:00 UTC
CST (UTC-0600) CEST (UTC+0200)
-7 hora 07/04/2024
08:00:00 UTC
27/10/2024
01:00:00 UTC
CDT (UTC-0500) CEST (UTC+0200)
-6 hora 27/10/2024
01:00:00 UTC
27/10/2024
07:00:00 UTC
CDT (UTC-0500) CET (UTC+0100)
-7 hora 27/10/2024
07:00:00 UTC
01/01/2025
00:00:00 UTC
CST (UTC-0600) CET (UTC+0100)

Colima & Roma - Diferencia horaria durante 2025

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Colima Zona horaria de Roma
-7 hora 01/01/2025
00:00:00 UTC
30/03/2025
01:00:00 UTC
CST (UTC-0600) CET (UTC+0100)
-8 hora 30/03/2025
01:00:00 UTC
06/04/2025
08:00:00 UTC
CST (UTC-0600) CEST (UTC+0200)
-7 hora 06/04/2025
08:00:00 UTC
26/10/2025
01:00:00 UTC
CDT (UTC-0500) CEST (UTC+0200)
-6 hora 26/10/2025
01:00:00 UTC
26/10/2025
07:00:00 UTC
CDT (UTC-0500) CET (UTC+0100)
-7 hora 26/10/2025
07:00:00 UTC
01/01/2026
00:00:00 UTC
CST (UTC-0600) CET (UTC+0100)