Zuwara está 7 horas por delante de Houston

Zuwara
EET (UTC+0200)
02:41:03 PM
Do, 18/04/2021
Houston
CDT (UTC-0500)
07:41:03 AM
Do, 18/04/2021

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 9681 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 12 horas 6 minutos.

Zuwara & Houston - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Zuwara 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Houston 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
Houston 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Zuwara 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00

Zuwara & Houston - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Zuwara Zona horaria de Houston
8 horas 01/01/2021
00:00:00 UTC
14/03/2021
08:00:00 UTC
EET (UTC+0200) CST (UTC-0600)
7 horas 14/03/2021
08:00:00 UTC
07/11/2021
07:00:00 UTC
EET (UTC+0200) CDT (UTC-0500)
8 horas 07/11/2021
07:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
EET (UTC+0200) CST (UTC-0600)

Zuwara & Houston - Diferencia horaria durante 2022

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Zuwara Zona horaria de Houston
8 horas 01/01/2022
00:00:00 UTC
13/03/2022
08:00:00 UTC
EET (UTC+0200) CST (UTC-0600)
7 horas 13/03/2022
08:00:00 UTC
06/11/2022
07:00:00 UTC
EET (UTC+0200) CDT (UTC-0500)
8 horas 06/11/2022
07:00:00 UTC
01/01/2023
00:00:00 UTC
EET (UTC+0200) CST (UTC-0600)