Zuwara está 5 horas detrás de Phuket

Zuwara
EET (UTC+0200)
12:39:41 PM
Do, 18/04/2021
Phuket
ICT (UTC+0700)
05:39:41 PM
Do, 18/04/2021

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 9189 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 11 horas 29 minutos.

Zuwara & Phuket - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Zuwara 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Phuket 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00
Phuket 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Zuwara 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

Zuwara & Phuket - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Zuwara Zona horaria de Phuket
-5 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
EET (UTC+0200) ICT (UTC+0700)

Zuwara & Phuket - Diferencia horaria durante 2022

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Zuwara Zona horaria de Phuket
-5 hora 01/01/2022
00:00:00 UTC
01/01/2023
00:00:00 UTC
EET (UTC+0200) ICT (UTC+0700)