Zuwara está 1 hora detrás de Jerusalén

Zuwara
EET (UTC+0200)
12:57:46 PM
Do, 18/04/2021
Jerusalén
IDT (UTC+0300)
01:57:46 PM
Do, 18/04/2021

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 2172 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 2 horas 42 minutos.

Zuwara & Jerusalén - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Zuwara 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Jerusalén 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
Jerusalén 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Zuwara 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00

Zuwara & Jerusalén - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Zuwara Zona horaria de Jerusalén
0 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
26/03/2021
00:00:00 UTC
EET (UTC+0200) IST (UTC+0200)
-1 hora 26/03/2021
00:00:00 UTC
30/10/2021
23:00:00 UTC
EET (UTC+0200) IDT (UTC+0300)
0 hora 30/10/2021
23:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
EET (UTC+0200) IST (UTC+0200)

Zuwara & Jerusalén - Diferencia horaria durante 2022

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Zuwara Zona horaria de Jerusalén
0 hora 01/01/2022
00:00:00 UTC
25/03/2022
00:00:00 UTC
EET (UTC+0200) IST (UTC+0200)
-1 hora 25/03/2022
00:00:00 UTC
29/10/2022
23:00:00 UTC
EET (UTC+0200) IDT (UTC+0300)
0 hora 29/10/2022
23:00:00 UTC
01/01/2023
00:00:00 UTC
EET (UTC+0200) IST (UTC+0200)