Zuwara está 6 horas por delante de Montreal

Zuwara
EET (UTC+0200)
01:08:57 PM
Do, 18/04/2021
Montreal
EDT (UTC-0400)
07:08:57 AM
Do, 18/04/2021

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 7158 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 8 horas 56 minutos.

Zuwara & Montreal - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Zuwara 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Montreal 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Montreal 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Zuwara 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00

Zuwara & Montreal - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Zuwara Zona horaria de Montreal
7 horas 01/01/2021
00:00:00 UTC
14/03/2021
07:00:00 UTC
EET (UTC+0200) EST (UTC-0500)
6 horas 14/03/2021
07:00:00 UTC
07/11/2021
06:00:00 UTC
EET (UTC+0200) EDT (UTC-0400)
7 horas 07/11/2021
06:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
EET (UTC+0200) EST (UTC-0500)

Zuwara & Montreal - Diferencia horaria durante 2022

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Zuwara Zona horaria de Montreal
7 horas 01/01/2022
00:00:00 UTC
13/03/2022
07:00:00 UTC
EET (UTC+0200) EST (UTC-0500)
6 horas 13/03/2022
07:00:00 UTC
06/11/2022
06:00:00 UTC
EET (UTC+0200) EDT (UTC-0400)
7 horas 06/11/2022
06:00:00 UTC
01/01/2023
00:00:00 UTC
EET (UTC+0200) EST (UTC-0500)