Venecia está 1 hora detrás de Moscú

Venecia
CEST (UTC+0200)
04:21:43 AM
Sa, 30/05/2020
Moscú
MSK (UTC+0300)
05:21:43 AM
Sa, 30/05/2020

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 2102 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 2 horas 37 minutos.

Venecia & Moscú - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Venecia 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Moscú 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
Moscú 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Venecia 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00

Venecia & Moscú - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Venecia Zona horaria de Moscú
-2 hora 01/01/2020
00:00:00 UTC
29/03/2020
01:00:00 UTC
CET (UTC+0100) MSK (UTC+0300)
-1 hora 29/03/2020
01:00:00 UTC
25/10/2020
01:00:00 UTC
CEST (UTC+0200) MSK (UTC+0300)
-2 hora 25/10/2020
01:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
CET (UTC+0100) MSK (UTC+0300)

Venecia & Moscú - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Venecia Zona horaria de Moscú
-2 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
28/03/2021
01:00:00 UTC
CET (UTC+0100) MSK (UTC+0300)
-1 hora 28/03/2021
01:00:00 UTC
31/10/2021
01:00:00 UTC
CEST (UTC+0200) MSK (UTC+0300)
-2 hora 31/10/2021
01:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
CET (UTC+0100) MSK (UTC+0300)