Turín está 2 horas detrás de Moscú

Turín
CET (UTC+0100)
10:03:08 AM
Sa, 14/12/2019
Moscú
MSK (UTC+0300)
12:03:08 PM
Sa, 14/12/2019

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 2403 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 3 horas.

Turín & Moscú - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Turín 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Moscú 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00
Moscú 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Turín 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

Turín & Moscú - Diferencia horaria durante 2019

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Turín Zona horaria de Moscú
-2 hora 01/01/2019
00:00:00 UTC
31/03/2019
01:00:00 UTC
CET (UTC+0100) MSK (UTC+0300)
-1 hora 31/03/2019
01:00:00 UTC
27/10/2019
01:00:00 UTC
CEST (UTC+0200) MSK (UTC+0300)
-2 hora 27/10/2019
01:00:00 UTC
01/01/2020
00:00:00 UTC
CET (UTC+0100) MSK (UTC+0300)

Turín & Moscú - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Turín Zona horaria de Moscú
-2 hora 01/01/2020
00:00:00 UTC
29/03/2020
01:00:00 UTC
CET (UTC+0100) MSK (UTC+0300)
-1 hora 29/03/2020
01:00:00 UTC
25/10/2020
01:00:00 UTC
CEST (UTC+0200) MSK (UTC+0300)
-2 hora 25/10/2020
01:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
CET (UTC+0100) MSK (UTC+0300)