Turín está 7 horas detrás de Hong Kong

Turín
CET (UTC+0100)
11:10:25 PM
Mi, 11/12/2019
Hong Kong
HKT (UTC+0800)
06:10:25 AM
Ju, 12/12/2019

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 9477 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 11 horas 50 minutos.

Turín & Hong Kong - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Turín 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Hong Kong 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00
Hong Kong 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Turín 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

Turín & Hong Kong - Diferencia horaria durante 2019

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Turín Zona horaria de Hong Kong
-7 hora 01/01/2019
00:00:00 UTC
31/03/2019
01:00:00 UTC
CET (UTC+0100) HKT (UTC+0800)
-6 hora 31/03/2019
01:00:00 UTC
27/10/2019
01:00:00 UTC
CEST (UTC+0200) HKT (UTC+0800)
-7 hora 27/10/2019
01:00:00 UTC
01/01/2020
00:00:00 UTC
CET (UTC+0100) HKT (UTC+0800)

Turín & Hong Kong - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Turín Zona horaria de Hong Kong
-7 hora 01/01/2020
00:00:00 UTC
29/03/2020
01:00:00 UTC
CET (UTC+0100) HKT (UTC+0800)
-6 hora 29/03/2020
01:00:00 UTC
25/10/2020
01:00:00 UTC
CEST (UTC+0200) HKT (UTC+0800)
-7 hora 25/10/2020
01:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
CET (UTC+0100) HKT (UTC+0800)