Génova está 1 hora detrás de Luxor

Génova
CET (UTC+0100)
08:53:21 AM
Mi, 11/12/2019
Luxor
EET (UTC+0200)
09:53:21 AM
Mi, 11/12/2019

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 2978 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 3 horas 43 minutos.

Génova & Luxor - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Génova 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Luxor 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
Luxor 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Génova 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00

Génova & Luxor - Diferencia horaria durante 2019

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Génova Zona horaria de Luxor
-1 hora 01/01/2019
00:00:00 UTC
31/03/2019
01:00:00 UTC
CET (UTC+0100) EET (UTC+0200)
0 hora 31/03/2019
01:00:00 UTC
27/10/2019
01:00:00 UTC
CEST (UTC+0200) EET (UTC+0200)
-1 hora 27/10/2019
01:00:00 UTC
01/01/2020
00:00:00 UTC
CET (UTC+0100) EET (UTC+0200)

Génova & Luxor - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Génova Zona horaria de Luxor
-1 hora 01/01/2020
00:00:00 UTC
29/03/2020
01:00:00 UTC
CET (UTC+0100) EET (UTC+0200)
0 hora 29/03/2020
01:00:00 UTC
25/10/2020
01:00:00 UTC
CEST (UTC+0200) EET (UTC+0200)
-1 hora 25/10/2020
01:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
CET (UTC+0100) EET (UTC+0200)