Bari está 6 horas detrás de Kuala Lumpur

Bari
CEST (UTC+0200)
09:47:28 PM
Ma, 07/07/2020
Kuala Lumpur
MYT (UTC+0800)
03:47:28 AM
Mi, 08/07/2020

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 9344 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 11 horas 40 minutos.

Bari & Kuala Lumpur - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Bari 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Kuala Lumpur 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00
Kuala Lumpur 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Bari 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

Bari & Kuala Lumpur - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Bari Zona horaria de Kuala Lumpur
-7 hora 01/01/2020
00:00:00 UTC
29/03/2020
01:00:00 UTC
CET (UTC+0100) MYT (UTC+0800)
-6 hora 29/03/2020
01:00:00 UTC
25/10/2020
01:00:00 UTC
CEST (UTC+0200) MYT (UTC+0800)
-7 hora 25/10/2020
01:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
CET (UTC+0100) MYT (UTC+0800)

Bari & Kuala Lumpur - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Bari Zona horaria de Kuala Lumpur
-7 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
28/03/2021
01:00:00 UTC
CET (UTC+0100) MYT (UTC+0800)
-6 hora 28/03/2021
01:00:00 UTC
31/10/2021
01:00:00 UTC
CEST (UTC+0200) MYT (UTC+0800)
-7 hora 31/10/2021
01:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
CET (UTC+0100) MYT (UTC+0800)