Jerusalén está 6 horas detrás de Beijing

Jerusalén
IST (UTC+0200)
05:52:31 AM
Sa, 29/02/2020
Beijing
CST (UTC+0800)
11:52:31 AM
Sa, 29/02/2020

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 7118 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 8 horas 53 minutos.

Jerusalén & Beijing - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Jerusalén 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Beijing 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00
Beijing 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Jerusalén 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

Jerusalén & Beijing - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Jerusalén Zona horaria de Beijing
-6 hora 01/01/2020
00:00:00 UTC
27/03/2020
00:00:00 UTC
IST (UTC+0200) CST (UTC+0800)
-5 hora 27/03/2020
00:00:00 UTC
24/10/2020
23:00:00 UTC
IDT (UTC+0300) CST (UTC+0800)
-6 hora 24/10/2020
23:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
IST (UTC+0200) CST (UTC+0800)

Jerusalén & Beijing - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Jerusalén Zona horaria de Beijing
-6 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
26/03/2021
00:00:00 UTC
IST (UTC+0200) CST (UTC+0800)
-5 hora 26/03/2021
00:00:00 UTC
30/10/2021
23:00:00 UTC
IDT (UTC+0300) CST (UTC+0800)
-6 hora 30/10/2021
23:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
IST (UTC+0200) CST (UTC+0800)