Kota Kediri está 3 horas detrás de Sydney

Kota Kediri
WIB (UTC+0700)
05:35:55 PM
Lu, 25/05/2020
Sydney
AEST (UTC+1000)
08:35:55 PM
Lu, 25/05/2020

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 4947 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 6 horas 11 minutos.

Kota Kediri & Sydney - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Kota Kediri 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Sydney 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00
Sydney 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Kota Kediri 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

Kota Kediri & Sydney - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Kota Kediri Zona horaria de Sydney
-4 hora 01/01/2020
00:00:00 UTC
04/04/2020
16:00:00 UTC
WIB (UTC+0700) AEDT (UTC+1100)
-3 hora 04/04/2020
16:00:00 UTC
03/10/2020
16:00:00 UTC
WIB (UTC+0700) AEST (UTC+1000)
-4 hora 03/10/2020
16:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
WIB (UTC+0700) AEDT (UTC+1100)

Kota Kediri & Sydney - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Kota Kediri Zona horaria de Sydney
-4 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
03/04/2021
16:00:00 UTC
WIB (UTC+0700) AEDT (UTC+1100)
-3 hora 03/04/2021
16:00:00 UTC
02/10/2021
16:00:00 UTC
WIB (UTC+0700) AEST (UTC+1000)
-4 hora 02/10/2021
16:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
WIB (UTC+0700) AEDT (UTC+1100)