Delhi está 6 horas 30 minutos detrás de Auckland

Delhi
IST (UTC+0530)
05:06:28 AM
Vi, 10/04/2020
Auckland
NZST (UTC+1200)
11:36:28 AM
Vi, 10/04/2020

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 12483 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 15 horas 36 minutos.

Delhi & Auckland - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Delhi 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Auckland 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30 00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30
Auckland 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Delhi 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30 00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30

Delhi & Auckland - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Delhi Zona horaria de Auckland
-8 hora 30 minutos 01/01/2020
00:00:00 UTC
04/04/2020
14:00:00 UTC
IST (UTC+0530) NZDT (UTC+1300)
-7 hora 30 minutos 04/04/2020
14:00:00 UTC
26/09/2020
14:00:00 UTC
IST (UTC+0530) NZST (UTC+1200)
-8 hora 30 minutos 26/09/2020
14:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
IST (UTC+0530) NZDT (UTC+1300)

Delhi & Auckland - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Delhi Zona horaria de Auckland
-8 hora 30 minutos 01/01/2021
00:00:00 UTC
03/04/2021
14:00:00 UTC
IST (UTC+0530) NZDT (UTC+1300)
-7 hora 30 minutos 03/04/2021
14:00:00 UTC
25/09/2021
14:00:00 UTC
IST (UTC+0530) NZST (UTC+1200)
-8 hora 30 minutos 25/09/2021
14:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
IST (UTC+0530) NZDT (UTC+1300)