Budapest está 1 hora detrás de Antalya

Budapest
CEST (UTC+0200)
06:59:04 PM
Sa, 22/06/2024
Antalya
+03 (UTC+0300)
07:59:04 PM
Sa, 22/06/2024

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 1514 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 1 hora 53 minutos.

Budapest & Antalya - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Budapest 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Antalya 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
Antalya 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Budapest 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00

Budapest & Antalya - Diferencia horaria durante 2024

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Budapest Zona horaria de Antalya
-2 hora 01/01/2024
00:00:00 UTC
31/03/2024
01:00:00 UTC
CET (UTC+0100) +03 (UTC+0300)
-1 hora 31/03/2024
01:00:00 UTC
27/10/2024
01:00:00 UTC
CEST (UTC+0200) +03 (UTC+0300)
-2 hora 27/10/2024
01:00:00 UTC
01/01/2025
00:00:00 UTC
CET (UTC+0100) +03 (UTC+0300)

Budapest & Antalya - Diferencia horaria durante 2025

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Budapest Zona horaria de Antalya
-2 hora 01/01/2025
00:00:00 UTC
30/03/2025
01:00:00 UTC
CET (UTC+0100) +03 (UTC+0300)
-1 hora 30/03/2025
01:00:00 UTC
26/10/2025
01:00:00 UTC
CEST (UTC+0200) +03 (UTC+0300)
-2 hora 26/10/2025
01:00:00 UTC
01/01/2026
00:00:00 UTC
CET (UTC+0100) +03 (UTC+0300)