Budapest está 0 hora detrás de Copenhague

Budapest
CEST (UTC+0200)
01:45:09 PM
Do, 23/06/2024
Copenhague
CEST (UTC+0200)
01:45:09 PM
Do, 23/06/2024

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 1013 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 1 hora 15 minutos.

Budapest & Copenhague - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Budapest 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Copenhague 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Copenhague 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Budapest 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

Budapest & Copenhague - Diferencia horaria durante 2024

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Budapest Zona horaria de Copenhague
0 hora 01/01/2024
00:00:00 UTC
31/03/2024
01:00:00 UTC
CET (UTC+0100) CET (UTC+0100)
0 hora 31/03/2024
01:00:00 UTC
27/10/2024
01:00:00 UTC
CEST (UTC+0200) CEST (UTC+0200)
0 hora 27/10/2024
01:00:00 UTC
01/01/2025
00:00:00 UTC
CET (UTC+0100) CET (UTC+0100)

Budapest & Copenhague - Diferencia horaria durante 2025

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Budapest Zona horaria de Copenhague
0 hora 01/01/2025
00:00:00 UTC
30/03/2025
01:00:00 UTC
CET (UTC+0100) CET (UTC+0100)
0 hora 30/03/2025
01:00:00 UTC
26/10/2025
01:00:00 UTC
CEST (UTC+0200) CEST (UTC+0200)
0 hora 26/10/2025
01:00:00 UTC
01/01/2026
00:00:00 UTC
CET (UTC+0100) CET (UTC+0100)