Hong Kong está 12 horas por delante de Rochester, Nueva York

Hong Kong
HKT (UTC+0800)
07:06:26 PM
Do, 23/06/2024
Rochester, Nueva York
EDT (UTC-0400)
07:06:26 AM
Do, 23/06/2024

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 12635 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 15 horas 47 minutos.

Hong Kong & Rochester, Nueva York - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Hong Kong 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Rochester, Nueva York 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00
Rochester, Nueva York 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Hong Kong 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00

Hong Kong & Rochester, Nueva York - Diferencia horaria durante 2024

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Hong Kong Zona horaria de Rochester, Nueva York
13 horas 01/01/2024
00:00:00 UTC
10/03/2024
07:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) EST (UTC-0500)
12 horas 10/03/2024
07:00:00 UTC
03/11/2024
06:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) EDT (UTC-0400)
13 horas 03/11/2024
06:00:00 UTC
01/01/2025
00:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) EST (UTC-0500)

Hong Kong & Rochester, Nueva York - Diferencia horaria durante 2025

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Hong Kong Zona horaria de Rochester, Nueva York
13 horas 01/01/2025
00:00:00 UTC
09/03/2025
07:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) EST (UTC-0500)
12 horas 09/03/2025
07:00:00 UTC
02/11/2025
06:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) EDT (UTC-0400)
13 horas 02/11/2025
06:00:00 UTC
01/01/2026
00:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) EST (UTC-0500)