Hong Kong está 14 horas por delante de Chicago

Hong Kong
HKT (UTC+0800)
05:06:42 PM
Ju, 04/03/2021
Chicago
CST (UTC-0600)
03:06:42 AM
Ju, 04/03/2021

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 12536 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 15 horas 40 minutos.

Hong Kong & Chicago - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Hong Kong 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Chicago 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00
Chicago 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Hong Kong 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00

Hong Kong & Chicago - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Hong Kong Zona horaria de Chicago
14 horas 01/01/2021
00:00:00 UTC
14/03/2021
08:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) CST (UTC-0600)
13 horas 14/03/2021
08:00:00 UTC
07/11/2021
07:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) CDT (UTC-0500)
14 horas 07/11/2021
07:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) CST (UTC-0600)

Hong Kong & Chicago - Diferencia horaria durante 2022

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Hong Kong Zona horaria de Chicago
14 horas 01/01/2022
00:00:00 UTC
13/03/2022
08:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) CST (UTC-0600)
13 horas 13/03/2022
08:00:00 UTC
06/11/2022
07:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) CDT (UTC-0500)
14 horas 06/11/2022
07:00:00 UTC
01/01/2023
00:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) CST (UTC-0600)