Hong Kong está 7 horas por delante de Dublín

Hong Kong
HKT (UTC+0800)
08:03:51 PM
Do, 23/06/2024
Dublín
IST (UTC+0100)
01:03:51 PM
Do, 23/06/2024

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 9851 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 12 horas 18 minutos.

Hong Kong & Dublín - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Hong Kong 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Dublín 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
Dublín 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Hong Kong 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00

Hong Kong & Dublín - Diferencia horaria durante 2024

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Hong Kong Zona horaria de Dublín
8 horas 01/01/2024
00:00:00 UTC
31/03/2024
01:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) GMT (UTC+0000)
7 horas 31/03/2024
01:00:00 UTC
27/10/2024
01:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) IST (UTC+0100)
8 horas 27/10/2024
01:00:00 UTC
01/01/2025
00:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) GMT (UTC+0000)

Hong Kong & Dublín - Diferencia horaria durante 2025

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Hong Kong Zona horaria de Dublín
8 horas 01/01/2025
00:00:00 UTC
30/03/2025
01:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) GMT (UTC+0000)
7 horas 30/03/2025
01:00:00 UTC
26/10/2025
01:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) IST (UTC+0100)
8 horas 26/10/2025
01:00:00 UTC
01/01/2026
00:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) GMT (UTC+0000)