Hong Kong está 6 horas por delante de Oslo

Hong Kong
HKT (UTC+0800)
02:27:44 AM
Vi, 26/07/2024
Oslo
CEST (UTC+0200)
08:27:44 PM
Ju, 25/07/2024

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 8589 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 10 horas 44 minutos.

Hong Kong & Oslo - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Hong Kong 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Oslo 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Oslo 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Hong Kong 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00

Hong Kong & Oslo - Diferencia horaria durante 2024

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Hong Kong Zona horaria de Oslo
7 horas 01/01/2024
00:00:00 UTC
31/03/2024
01:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) CET (UTC+0100)
6 horas 31/03/2024
01:00:00 UTC
27/10/2024
01:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) CEST (UTC+0200)
7 horas 27/10/2024
01:00:00 UTC
01/01/2025
00:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) CET (UTC+0100)

Hong Kong & Oslo - Diferencia horaria durante 2025

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Hong Kong Zona horaria de Oslo
7 horas 01/01/2025
00:00:00 UTC
30/03/2025
01:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) CET (UTC+0100)
6 horas 30/03/2025
01:00:00 UTC
26/10/2025
01:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) CEST (UTC+0200)
7 horas 26/10/2025
01:00:00 UTC
01/01/2026
00:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) CET (UTC+0100)