Hong Kong está 4 horas detrás de Wellington

Hong Kong
HKT (UTC+0800)
08:29:22 PM
Do, 23/06/2024
Wellington
NZST (UTC+1200)
12:29:22 AM
Lu, 24/06/2024

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 9426 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 11 horas 46 minutos.

Hong Kong & Wellington - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Hong Kong 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Wellington 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00
Wellington 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Hong Kong 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

Hong Kong & Wellington - Diferencia horaria durante 2024

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Hong Kong Zona horaria de Wellington
-5 hora 01/01/2024
00:00:00 UTC
06/04/2024
14:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) NZDT (UTC+1300)
-4 hora 06/04/2024
14:00:00 UTC
28/09/2024
14:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) NZST (UTC+1200)
-5 hora 28/09/2024
14:00:00 UTC
01/01/2025
00:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) NZDT (UTC+1300)

Hong Kong & Wellington - Diferencia horaria durante 2025

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Hong Kong Zona horaria de Wellington
-5 hora 01/01/2025
00:00:00 UTC
05/04/2025
14:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) NZDT (UTC+1300)
-4 hora 05/04/2025
14:00:00 UTC
27/09/2025
14:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) NZST (UTC+1200)
-5 hora 27/09/2025
14:00:00 UTC
01/01/2026
00:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) NZDT (UTC+1300)