Hong Kong está 8 horas por delante de Marrakech

Hong Kong
HKT (UTC+0800)
01:16:13 PM
Do, 07/03/2021
Marrakech
WET (UTC+0000)
05:16:13 AM
Do, 07/03/2021

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 11426 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 14 horas 16 minutos.

Hong Kong & Marrakech - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Hong Kong 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Marrakech 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Marrakech 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Hong Kong 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00

Hong Kong & Marrakech - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Hong Kong Zona horaria de Marrakech
8 horas 01/01/2021
00:00:00 UTC
28/03/2021
02:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) WET (UTC+0000)
7 horas 28/03/2021
02:00:00 UTC
11/04/2021
02:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) WEST (UTC+0100)
8 horas 11/04/2021
02:00:00 UTC
16/05/2021
02:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) WET (UTC+0000)
7 horas 16/05/2021
02:00:00 UTC
31/10/2021
02:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) WEST (UTC+0100)
8 horas 31/10/2021
02:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) WET (UTC+0000)

Hong Kong & Marrakech - Diferencia horaria durante 2022

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Hong Kong Zona horaria de Marrakech
8 horas 01/01/2022
00:00:00 UTC
08/05/2022
02:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) WET (UTC+0000)
7 horas 08/05/2022
02:00:00 UTC
30/10/2022
02:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) WEST (UTC+0100)
8 horas 30/10/2022
02:00:00 UTC
01/01/2023
00:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) WET (UTC+0000)