Hong Kong está 14 horas por delante de Colima

Hong Kong
HKT (UTC+0800)
02:25:13 PM
Do, 07/03/2021
Colima
CST (UTC-0600)
12:25:13 AM
Do, 07/03/2021

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 13825 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 17 horas 16 minutos.

Hong Kong & Colima - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Hong Kong 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Colima 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00
Colima 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Hong Kong 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00

Hong Kong & Colima - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Hong Kong Zona horaria de Colima
14 horas 01/01/2021
00:00:00 UTC
04/04/2021
08:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) CST (UTC-0600)
13 horas 04/04/2021
08:00:00 UTC
31/10/2021
07:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) CDT (UTC-0500)
14 horas 31/10/2021
07:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) CST (UTC-0600)

Hong Kong & Colima - Diferencia horaria durante 2022

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Hong Kong Zona horaria de Colima
14 horas 01/01/2022
00:00:00 UTC
03/04/2022
08:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) CST (UTC-0600)
13 horas 03/04/2022
08:00:00 UTC
30/10/2022
07:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) CDT (UTC-0500)
14 horas 30/10/2022
07:00:00 UTC
01/01/2023
00:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) CST (UTC-0600)