Hong Kong está 14 horas por delante de Colima

Hong Kong
HKT (UTC+0800)
07:39:53 AM
Do, 25/02/2024
Colima
CST (UTC-0600)
05:39:53 PM
Sa, 24/02/2024

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 13825 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 17 horas 16 minutos.

Hong Kong & Colima - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Hong Kong 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Colima 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00
Colima 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Hong Kong 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00

Hong Kong & Colima - Diferencia horaria durante 2024

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Hong Kong Zona horaria de Colima
14 horas 01/01/2024
00:00:00 UTC
07/04/2024
08:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) CST (UTC-0600)
13 horas 07/04/2024
08:00:00 UTC
27/10/2024
07:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) CDT (UTC-0500)
14 horas 27/10/2024
07:00:00 UTC
01/01/2025
00:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) CST (UTC-0600)

Hong Kong & Colima - Diferencia horaria durante 2025

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Hong Kong Zona horaria de Colima
14 horas 01/01/2025
00:00:00 UTC
06/04/2025
08:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) CST (UTC-0600)
13 horas 06/04/2025
08:00:00 UTC
26/10/2025
07:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) CDT (UTC-0500)
14 horas 26/10/2025
07:00:00 UTC
01/01/2026
00:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) CST (UTC-0600)