Hong Kong está 6 horas por delante de París

Hong Kong
HKT (UTC+0800)
11:44:57 PM
Sa, 30/05/2020
París
CEST (UTC+0200)
05:44:57 PM
Sa, 30/05/2020

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 9630 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 12 horas 2 minutos.

Hong Kong & París - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Hong Kong 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
París 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
París 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Hong Kong 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00

Hong Kong & París - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Hong Kong Zona horaria de París
7 horas 01/01/2020
00:00:00 UTC
29/03/2020
01:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) CET (UTC+0100)
6 horas 29/03/2020
01:00:00 UTC
25/10/2020
01:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) CEST (UTC+0200)
7 horas 25/10/2020
01:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) CET (UTC+0100)

Hong Kong & París - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Hong Kong Zona horaria de París
7 horas 01/01/2021
00:00:00 UTC
28/03/2021
01:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) CET (UTC+0100)
6 horas 28/03/2021
01:00:00 UTC
31/10/2021
01:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) CEST (UTC+0200)
7 horas 31/10/2021
01:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) CET (UTC+0100)