Hong Kong está 16 horas por delante de Vancouver

Hong Kong
HKT (UTC+0800)
05:58:18 PM
Ju, 04/03/2021
Vancouver
PST (UTC-0800)
01:58:18 AM
Ju, 04/03/2021

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 10254 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 12 horas 49 minutos.

Hong Kong & Vancouver - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Hong Kong 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Vancouver 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00
Vancouver 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Hong Kong 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

Hong Kong & Vancouver - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Hong Kong Zona horaria de Vancouver
16 horas 01/01/2021
00:00:00 UTC
14/03/2021
10:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) PST (UTC-0800)
15 horas 14/03/2021
10:00:00 UTC
07/11/2021
09:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) PDT (UTC-0700)
16 horas 07/11/2021
09:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) PST (UTC-0800)

Hong Kong & Vancouver - Diferencia horaria durante 2022

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Hong Kong Zona horaria de Vancouver
16 horas 01/01/2022
00:00:00 UTC
13/03/2022
10:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) PST (UTC-0800)
15 horas 13/03/2022
10:00:00 UTC
06/11/2022
09:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) PDT (UTC-0700)
16 horas 06/11/2022
09:00:00 UTC
01/01/2023
00:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) PST (UTC-0800)